Login Form  

   

 Siltumakumulācijas tipa auto dzinēja priekšsildīšanas sistēma degvielas ekonomijas palielināšanai un izmešu samazināšanai pilsētas braukšanas ciklā.Degvielas ekonomija un izmešu samazināšana ilgu laiku ir bijusi autobūves industrijas mērķu sarakstā. Šo uzdevumu risināšanai ir izmantoti visdažādākie paņēmieni, tomēr joma ir atvērta arvien jaunām metodēm.

Viena no problēmām, kas rada degvielas patēriņa un izmešu pieaugumu Latvijas klimatiskajos apstākļos, sevišķi ziemas periodā, ir saistīta ar auksta motora darbību īsi pēc iedarbināšanas. Šādā gadījumā temperatūra cilindros ir ievērojami zemāka par darba temperatūru, kas apgrūtina degvielas iztvaikošanu un degmaisījuma veidošanos, kā arī motoram ir liela papildus pretestība saistībā ar aukstumā pieaugušo eļļas un citu šķidrumu (dzesēšanas, stūres pastiprinātāja šķidrumi) viskozitāti. Tāpat, samazinās dzinēja termodinamiskā efektivitāte, jo degmaisījuma sadegšanas temperatūra ir samazināta, un palielinās siltuma zudumi caur cilindra sieniņām. Lai nodrošinātu motora darbību šādos apstākļos, auto degvielas vadības sistēma sagatavo ļoti treknu degmaisījumu, kurš sadeg nepilnīgi, tādējādi pieaug gan degvielas patēriņš, gan palielinās izmešu daudzums. Šis efekts ir vēl izteiktāks pilsētas braukšanas ciklā, kur ar pārtraukumiem tiek veikti nelieli (5-10km) attālumi – kad motors ir uzsilis līdz darba temperatūrai, brauciena mērķis jau ir sasniegts, un motors tiek atstāts atdzišanai, pēc kuras cikls sākas no jauna.

Šādu problēmu iespējams daļēji novērst, veicot motora priekšsildīšanu – paceļot temperatūru motorā tuvāk darba temperatūrai pirms iedarbināšanas. Šim nolūkam komerciāli pieejams ir elektriskais dzinēja bloka sildītājs. Tomēr, tā lietošanai ir nepieciešama speciāla infrastruktūra (aprīkotas autostāvvietas), un ārējs enerģijas avots (elektroenerģija). Šīs sistēmas lietošana rada papildus izmešus, kas rodas ražojot elektroenerģiju.

Šī projekta ietvaros tiks apskatīta priekšsildīšanas sistēma, kas bāzēta uz siltuma akumulāciju automašīnas dzesēšanas sistēmā, un neprasa ne ārēju enerģijas avotu, ne arī būtisku automašīnas pārbūvi, izmantojot saglabāto siltumu no iepriekšējā motora darbības cikla. Tiek paredzēts, ka šāda sistēma dos redzamu ieguvumu pilsētas braukšanas ciklā (ap 10% degvielas ekonomijas), kad stāvēšana periodi starp motora darbības reizēm ir īsi un regulāri. Šāda sistēma darbotos ja automašīna novietota stāvēšanai līdz vairākām dienām, un tā var tikt kombinēta ar citiem priekšsildīšanas un energoefektivitātes risinājumiem.

Projekta izstrāde ir dalīta vairākās kārtās, kur katrs nākamais darbību kopums tiek veidots, pamatojoties uz veiksmīgiem iepriekšējās kārtas rezultātiem. Šī projekta pieteikuma ietvaros tiek izskatīta projekta izstrāde pirmajā kārtā – projekta idejas prototipēšana un testēšana, pēc kuras pabeigšanas var tikt atklāta nākamā kārta kā projekta darbības pagarinājums vai arī jauna projekta formā.

Projekta izpildes gaitā paredzēts izgatavot ThermoRestoresiltumakumulatora, siltumnesēja plūsmas un vadības sistēmu prototipu, risinot izstrādes gaitā radušos tehniskos uzdevumus un iegūstot informāciju gan par iespējamām problēmām, gan par iekārtu potenciālās ražošanas izdevumiem.

Prototipu paredzēts uzstādīt automašīnā un darbināt ievērojamu laika periodu, iegūstot statistiskos datus par darba režīmiem, darbības stabilitāti, kā arī ieguvumiem dažādos darba režīmos un apstākļos. Šos datus paredzēts apkopot un analizēt, nosakot iekārtas kopējo efektivitāti, ka arī optimizācijas perspektīvas.

Pamatojoties uz tehnoloģiskajā izstrādē un praktiskajā testēšanā iegūtajiem darbiem paredzēts izstrādāt ekonomisko izvērtējumu projekta kopējai lietderībai, iespējamajai uzlabošanai un tālākai attīstībai.

ThermoRestore sistēmas pieslēgšana motoram.

 

 

 

 

 

 

Projekts sākts: 18.07.2012

Projekta statuss: aktīvs

Paredzamais 1. kārtas realizācijas termiņš: 01.2013

Projekta vadītājs: A. Konošonoks

   
© NEPTA