Login Form  

   

Sniedzam atbalstu zinātniekiem, pētniekiem un entuziastiem zinātniski-pētniecisko uzdevumu risināšanā eksakto pētījumu nozarē, jaunu zinātnisko teoriju un tehnoloģiju izpētē

 Organizējam finansiālo, materiāli – tehnisko un cilvēkresursu piesaisti pētījumiem un izstrādēm

 Veidojam labvēlīgus priekšnoteikumus pētnieku radošā potenciāla attīstībai un realizēšanai

 Veicinām zinātniskas attīstības politikas veidošanu un īstenošanu eksakto pētījumu nozarē

 Veicinām pieredzes apmaiņu un sadarbību ar citām zinātniski – pētnieciskām organizācijām

 Popularizējam dabaszinātņu sasniegumus

 Izstrādājam rekomendācijas zinātniski-pētniecisko projektu realizēšanai

 Organizējam un piedalāmies zinātniskos semināros, konferencēs un izstādēs

 Sekmējam modernu tehnoloģiju izstrādāšanu un ieviešanu

 Veicinām saites veidošanu ar uzņēmējiem zinātniski-pētniecisko projektu ieviešanai ražošanā

 Organizējam radošos kolektīvus un interešu klubus

 Sekmējam pētnieku profesionālo izaugsmi

 Organizējam zinātniski tehniskas un informatīvas literatūras sagatavošanu un izplatīšanu

  

   
© NEPTA