Login Form  

   

Dalības nosacījumi

 Par NEPTA projekta dalībnieku var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona.

 Lai piedalītos NEPTA projekta realizēšanā, nepieciešams sākumā reģistrēties,pēc tam iesniegt pieteikumu.

 Pamatojoties uz pretendenta pieteikumu, lēmumu par dalību projektā pieņem NEPTA Valde.

 Valde pieteicēja iesniegumu izskata ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža.

 Valde motivētu lēmumu rakstveidā paziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

***

Projekta dalibnieka tiesības

Projekta dalibnieka pienākumi

Izstāšanās no projekta 

   
© NEPTA