Login Form  

   

Mūsu misija – organizējot sadarbību starp ideju autoriem, speciālistiem, uzņēmējiem un atbalstītājiem panākt inovatīvu un lietderīgu ideju realizāciju praksē. NEPTA ir nevalstiska organizācija.

Mēs piedāvājam:

Uzņēmējam – pieeju jaunām idejām, kā arī procesu analīzi, kas noved pie problēmu apzināšanās un to risinājumiem;

Speciālistam – Informāciju par idejām un projektiem, kā arī iespēju tajos piedalīties kā dalībniekam vai izpildītājam;

Idejas autoram – Iespēju izvērtēt savu ideju un realizēt to praksē, iespēju atrast jaunus partnerus un atbalstītājus, kā arī veicināt savu publicitāti;

Atbalstītājam – Informāciju par idejām un projektiem, iespēju sekot sev interesantas idejas realizācijai praksē.

Kā darbojas NEPTA – katra individuāla ideja tiek realizēta atbilstoša projekta ietvaros, kuram ir konkrēta forma, mērķi, nepieciešamie resursi, darbi un izpildes termiņi.

Kāpēc tieši NEPTA – mēs varam jūsu vietā izdarīt tās projekta organizatoriskās vai praktiskās darbības, kuras neietilpst jūsu interešu un kompetenču sfērā – paši, vai piesaistot atbilstošus partnerus. Mums ir gatavi projektu izpildes un sadarbības organizācijas risinājumi, kuru efektivitāte un taisnīgums ir bāzēti pieredzē.

NEPTA mājas lapa piedāvā publikācijas platformu, kuru var izmantot gan savu ideju un projektu popularizēšanai, gan kā vērtīgu informācijas avotu. Projektu dalībniekiem mājas lapa piedāvā arī tīmekļa bāzētu projekta vadības sistēmu, kas ietver gan datu glabāšnu un apmaiņu, gan darba organizāciju un projekta kontroli.

NEPTA.    Esi radošs.    Sasniedz rezultātu.

   
© NEPTA