Login Form  

   

  Rūpniecisko procesu automatizācija,kura aizsākta pagājušā gadsimta 70.gados,daudz atkarīga no dažādu detaļu pareizas orientācijas,sagrupēšanas,savākšanas,kontroles u.c.To var īstenot,ja uz dažāda veida detaļam iedarbojas ar elektromagnētisko lauku.Elektrodinamiskā iedarbība uz dažādu paraugu detaļām tika pētīta Latvijas ZA Fizikas institūtā no 1970-1990 gadam.Pētījumu rezultāti tika atspoguļoti dažādās publikācijās tajā laikā.Tā laika izstrādnes,kuras saistītas  ar automātisko detaļu ievietošanu,kontroli,šķirošanu tika īstenotas līdz pat konkrētām ražošanas iekārtām.Saistībā ar šādu iekārtu izgudrošanu radās interese no dažādu uzņēmēju puses,un šādas iekārtas bija pieprasītas daudzās rūpnīcās.  

    Izprotot EMAGO (Elektromagnētiskā orientācija) procesu būtību,īpaši to,ka magnētiskais lauks,gan homogēns,gan gradienta,gan arī mainīgs spēj iedarboties uz feromagnētiskām,nemagnētiskām detaļām un var tās atšķirt pēc to dažādām  pazīmēm,dod iespējas risināt dažādas rūpniecisko procesu problēmas.Neskatoties uz pagājušā gadsimta pētījmiem ,un attiecīgi izgudrojumiem,EMAGO ir lauciņš ,kurā var atrast jaunus risinājumus,piemērotus mūsdienu ražošanai.  

      Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi,kura balstīta uz nopietniem pētījumiem,un izgudrojumiem,kurus var aplūkot videosižetā,ir iespējams atrast jaunus risinājumus un apmierināt pieprasījumu no uzņēmēju puses,kas saistīti ar rūpniecisko procesu automatizāciju,dažādu detaļu šķirošanu ,kontroli u.c.procesiem,nepieciešamiem,lai labāk īstenotu attiecīgos uzdevumus,radušies mūsdienu ražošanā.    

EMAGO - original presentation from Andrejs Andrejevs on Vimeo.

Projekts turpina attīstīties

   
© NEPTA