Login Form  

   

  

Šodien tirdzniecības tīklos nopērkamie tradicionālie pārtikas produkti pamatoti tiek uzskatīti kā „nedzīvi” un bieži vien pat veselībai kaitīgi (toksiski). Tas tādēļ, ka to sagatavošana notiek iekārtās, kas izmanto galvenokārt tādas tehnoloģijas, kas pieļauj dažāda veida ķīmiski iegūtu vielu un piedevu izmantošanu. Ārpus tam raksturīgi arī, ka izmantoto izejvielu apjoms arvien pieaug, bet barības vielu sastāva kvalitāte pazeminās, jo masu produkcijas ražošana mūsdienu konkurences apstākļos spiež iesaistītās puses optimizēt gan ražošanas izmaksas gan upurēt uzturvielu bagātību par labu pievilcīgai cenai, izskatam, nepieciešamajām garšas izjūtām. Kā rezultātā arvien aktuālāka kļūst bioloģisko izejvielu  pieejamība ar vienlaicīgu jaunas paaudzes ekoloģisku tehnoloģiju izmantošana to pārstrādē.

 

Iekārta „Untermo” PK100I ir unikāla ar to, ka tā atkarībā no izvēlētā produkta (speķis, putns, gaļa, zivis, dārzeņi, augļi, u.c.), izmantojot tajā iebūvētās funkcionālās iespējas varveikt ļoti dārgām rūpnieciskām iekārtām analogu konkrēta izvēlētā produkta apstrādes tehnoloģisko ciklu (atkausēšana, kūpināšana, cepšana, tvaicēšana, sutināšana, žāvēšana, dūmošana, u.c.) ieregulētā intensitātes režīmā. Pie kam bez kopējā sagatavošanas procesa pārtraukšanas un nepieļaujot kaitīgo vielu (benzopirēnu) uzkrāšanos apstrādājamā produktā virs pieļaujamās normas. Ierīce ir mērogojama ar vienlaicīgi apstrādājamās produkcijas daudzumu no 30 kg līdz 2 pat tonnām.Ārpus tam ierīci var viegli transformēt darbībai tā saucamajā „lēnajā” režīmā, kas paredz produktu aromatizēšanu, to garšas īpašību un izskata maiņu, uzglabāšanas laika būtisku paildzināšanu, āra virtuves iespējas, u.c. Tādēļ malka tiek izmanto kā galvenais enerģijas avots, bet vienlaicīgi iespējama arī elektrības vai gāzes izmantošana ar tam sekojošu procesu pielāgošanu un automatizāciju.

 Tas viss atļauj ne tikai saglabāt bioloģiski iegūto izejvielu uztura bagātību, bet arī saglabāt produktu „dzīvu” un veselīgu, izveidot sevišķas delikateses pēc garšas un izskata pie salīdzinoši mazām investīcijām un uzturēšanas izmaksām kādas tās ir līdzīga tipa rūpnieciskām iekārtām.

Atsevišķām līdz šim pieejamām profesionālām (Weber, Stoveman, Narvi, Viking, u.c.) un neprofesionālām ierīcēm (mangals, grils, veikalos un izplatītāju tīklos pieejamās „tautas” žāvētavas vai kūpinātavas) piemīt zināmas līdzības ar PK100I, kas  pamatā saistītas ar tās pielietojumu vispār vai ar izmantojamā kurināmā veidiem nevis tās specifisko konstrukciju un no tās izrietošām īpašajām tehnoloģiskajām iespējām pēc būtības.

Iekārtas PK100I autortiesības aizsargā Latvijas Republikas Patentu Valde.

  

  

 

 

   
© NEPTA